Ayba
 
>> Sertifikalar ve Belgeler 22 Ağustos 2019, Perşembe
HİZMETLERİMİZ
ÇEVRE YÖNETİMİ
 
ÇEVRE YÖNETİMİ

» Tesisin Çevre Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilmesi / Durum raporu

Çevre Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan Çevre Denetimi Yönetmeliği (21.11.2008) (R.G. : 27061),  faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve denetime tabii olan kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Görevlisi bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Bu kapsam doğrultusunda söz konusu hizmet, "çevre yönetim danışmanlığı" sertifikasına sahip firmalar tarafından da verilebilmektedir.

Firmamız bu kapsamda, bünyemizdeki "çevre görevlisi" sertifikasına sahip çevre mühendisleri tarafından bu hizmeti  işletmenize/tesisinize özel olarak gerçekleştirmektedir.

» Çevresel risk değerlendirmesi

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek kurum/kuruluş veya işletmelerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin hangi şiddet ve sıklıkta olduğunun belirlenmesi, bu etkilerin minimuma indirilmesi/ortadan kaldırılması amacıyla alınacak önlemlerin tespiti, uygulanması ve sonuçları bu kapsamda tarafımızdan değerlendirilmektedir.

» Tesis ve faaliyetin düzenli aralıklarla mevzuata uygunluk denetimi

Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler bir çok ülkede Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır.

Firmamız, değişen Çevre Mevzuatının düzenli aralıklarla takibini, işletmenizin/tesisinizin  bu mevzuatlara uygunluğunu, bünyemizde bulunan “çevre görevlisi” belgesine sahip çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirmektedir.

» Gerekli ölçüm ve analizlerin planlanması, yaptırılması ve raporlanması
Firmamız, çalıştığı işletmenin/tesisin, çevre mevzuatı kapsamında yaptırması gereken tüm analiz ve ölçümlerle ilgili olarak, ölçümlerin yaptırılması ve çıkan sonuçların raporlanarak beyan edilmesi aşamasında bakanlık tarafından akredite olmuş kuruluşlarla bağlantı gerçekleştirip fiyat tekliflerinin alınması, bu tekliflerin değerlendirilerek fiyat/performans olarak en iyi hizmetin sağlanacağı kurumun seçilmesi, ölçümlerin planlanması, hazırlık çalışmalarının yapılması, işin kontrolü ve takibi hizmetini vermektedir.
» Çevresel iç tetkik
Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında, Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilip, rapor haline getirilmesi işlemi firmamız tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılmaktadır.
» Tesis çalışanları için çevre bilinçlendirme eğitimleri
Hizmet verilen tesisin çevresel etkilerine, alınması gereken önlemlere ve çalışanların üzerine düşen görevlere odaklanan bilinçlendirme eğitimleri tarafımızca tüm çalışanlara verilmektedir.
» Bildirim, belgeleme ve beyanlar

Çevre Mevzuatı kapsamında, faaliyetin çevresel etkilerine bağlı olarak, düzenli veya bir sefere mahsus olarak yapılan bildirim, belgeleme ve beyanların tesis temsilcileri ile birlikte yapılması sağlanmaktadır.

  • ATIK BEYANLARI (Tehlikeli  Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ)
  • ATIK YÖNETİM PLANLARI
  • KİMYASAL BİLDİRİMLERİ (Seveso, Kimyasal Envanteri)
  • AMBALAJ BEYANLARI (Ambalaj Üreticisi ve Piyasaya Süren Beyanları)
  • TOPRAK KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ BEYANLAR (Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi)
» Su ve atıksu yönetim danışmanlığı
Tesisin su kaynaklarının, su tüketiminin ve oluşan atıksuyun çevresel risklerini kontrol altına alacak şekilde yönetiminin sağlanması; bu konuda araştırma, geliştirme, proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi sağlanmaktadır.
» Çevresel gürültü yönetimi
Çevresel gürültünün tespiti ve kontrolü ile ilgili olarak araştırma, geliştirme, proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi sağlanmaktadır.
» Hava kirliliği kontrolü ile ilgili danışmanlık
Tesisin sebep olduğu hava kirliliğinin tespiti, kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi, kirliliğin kaynağında önlenmesi ile ilgili olarak araştırma, geliştirme, proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi sağlanmaktadır. Ayrıca karbon emisyonlarının tespiti, azaltılması, gönüllü karbon piyasaları ve sera gazı emisyonlarını azaltan projelerin sicil işlemleri konusunda uzman desteği ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.
» Atık yönetimi
Tesiste oluşan her türlü atığın öncelikle azaltılması; oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması; tesis içinde mevzuat şartlarına uygun ve çevresel riskleri en aza indirecek şekilde taşınması ve depolanması; tesis dışında taşınması; geri dönüşümü, değerlendirilmesi veya bertarafı konusunda etkin bir ATIK YÖNETİM SİSTEMİ kurulmakta; bu sistemin doğru uygulanabilmesi için bilinçlendirme, organizasyon ve kayıt yönetimi çalışmalarının yürütülmesi sağlanmaktadır.
 
HİZMETLERİMİZ  
 


Tüm Hakkı Saklıdır © 2011 - Ayba Danışmanlık, Eğitim, Çevre Mühendisliği Hizmetleri Ltd. Şti. Tasarım & Uygulama: Aynur Uğurlu